Krajinný plán – akademická podpora (ČVUT)

Chceme využít stavbu VRT pro rozvoj našich samospráv, pro přehodnocení daleko širších souvislostí – malým vodním cyklem a prostupností krajiny počínaje až po hledání adekvátnějších přístupů při kultivaci okolí již existujících logistických hal a průmyslové zemědělské krajiny, boji se suchem, humanizaci dálnice D8 a přípravě krajiny a osídlení na výzvy 21. století. Děkujeme vedoucím ústavů […]

Autor: Koridor D8, před

Ministerstvo dopravy – zelená pro krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko

Ministerstvo dopravy vyzývá o poskytnutí součinnosti ke Koridoru D8 tyto své rezortní organizace:  Ředitelství silnic a dálnic, Správu Železnic, Ředitelství vodních cest. Během prosince 2021 budou zastupitelstva/rady samospráv definovat své požadavky na tvůrce krajinného plánu pro svůj katastr nejen s ohledem na: VRT Podřipsko, dálnici D8, trať 090, logistické areály, průmyslovou zemědělskou krajinu, atd. Na […]

Autor: Koridor D8, před

Odkazy

Níže jsou uvedeny odkazy, které mohou být užitečné pro výzkum. Pokud víte o dalších, pošlete nám je, prosím.

Autor: vrtwtf, před

Vládní koalice představila změny v oblasti zemědělství a životního prostředí

Budoucí koaliční vláda Petra Fialy představila včera program, na jehož základě chce vládnout v následujícím volebním období. Současně je důležité, aby i tyto principy byly zohledněny i v připravovaném zákonu o vysokorychlostních tratích (VRT), které bude v gesci Ministerstvo dopravy. V oblastech zemědělství a životního prostředí vybíráme z programového prohlášení body, který napomůže komplexně řešit […]

Autor: Koridor D8, před

MMR rozhodlo o podjatosti Středočeského kraje v územním řízení o Přeložce silnic D7 – D8, III. etapa

V létě pokračovalo řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tedy schválení III. etapy záměrupropojení dálnic D7 a D8 tvořené úsekem od města Kralupy nad Vltavou až na mimoúrovňovou křižovatkudálnice D8, označovanou jako MÚK Úžice. V tomto řízení bylo podáno mnoho připomínek týkajících se zejména protihlukové ochrany obyvatelstva přilehlých obcí. Jednou z připomínek účastníků řízení […]

Autor: Koridor D8, před