Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR

Dnes proběhlo online jednání 39. Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR svolávané Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D. náměstkem MŽP pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny. Na programu byla Aktualizovaná adaptační strategie a VRT Podřipsko. Prezentovali jsme členům Výboru postup na realizaci krajinného plánu pro VRT Podřipsko. Tento krajinný plán […]

Autor: Koridor D8, před

Prohlášení Memoranda o vzájemné spolupráci

K dnešnímu dni přistoupilo k memorandu 123 subjektů (obcí, právnických osob, fyzicky  podnikajících osob) včetně MAS (Lípa pro venkov, Podlipansko,), mikroregionů, sdružení  (Kutnohorský venkov, Sdružení Vrchovina) a spolků (VRTáci, Koridor D8, Rozvrtaná krajina,  Fórum občanů Chlumecka), které zastupují další stovky obcí z celé České republiky, a to  nejenom dotčenými stavbou […]

The post Prohlášení Memoranda o vzájemné spolupráci appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

P O D Ě K O V Á N Í

Děkujeme všem občanům, kteří svým podpisem Petice „STOP VRT“ vyjádřili svůj nesouhlas k plánované výstavbě Vysokorychlostních tratí v České republice. Děkujeme všem starostům, kteří nelitovali svého vzácného času a zajistili podpisy od občanů svých obcí. Děkujeme všem lidem, kteří si petiční archy vytiskli a shromažďovali podpisy od svých kolegů, kamarádů a sousedů. […]

The post P O D Ě K O V Á N Í appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

1 million Euros to spend on PR. 0 Euros for transparency for Czech High Speed Rail

Czech Railway Authority (SŽ) seek professional help to tell the ‘truth’ to the public over the VRT project .[1]https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_10321.html Rather than make full and frank disclosure of the numerical analysis that ‘supports’ their business case, SŽ decided to use 27m kc of our money to engage a PR company to […]

The post 1 million Euros to spend on PR. 0 Euros for transparency for Czech High Speed Rail appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

International section

The VRTáci association has had various requests from non Czech speaking people and organizations for translations of their articles. These people mainly have English either as their first or second language. We will therefore publish a subset of some of our more popular articles in the new ‘English’ category as […]

The post International section appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

Vysokorychlostní železniční tratě musí stát do roku 2030. Kvůli dotacím

Česko se pokusí přesvědčit Evropskou unii, že vysokorychlostní tratě stihne postavit do roku 2030. Propašovat co největší počet budoucích rychlotratí do takzvané páteřní sítě Ten-T má naprosto prozaický důvod a tím jsou evropské peníze.Připojením rychlých spojení do takzvané sítě Core Network totiž Česku dává výrazně lepší šance, aby na jejich výstavbu použilo více peněz z […]

Autor: Koridor D8, před

VRT – Prohlášení stran memoranda o vzájemné spolupráci

K dnešnímu dni přistoupilo k memorandu o vzájemné spolupráci 123 subjektů (obcí, právnických osob, fyzicky podnikajících osob) včetně MAS, mikroregionů, sdružení a spolků, které zastupují další stovky obcí z celé České republiky, a to nejenom dotčenými stavbou VRT. Nejvíce pro samosprávy sdružené v SOS Koridor D8 akcentují tyto body: vytvoření krajinného plánu, který by dokázal […]

Autor: Koridor D8, před

Vysokorychlostní železnice má vést malebným Kutnohorskem

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Jak někteří čtenáři vědí, připravuje se výstavba vysokorychlostní trati (VRT), která spojí Prhu s Brnem. Vlaky budou dosahovat rychlosti až 300 km/hod. Díky tomu se má cesta mezi Prahou a Brnem zkrátit o více než hodinu. Trať povede i Kutnohorskem, tedy nám dobře známou krajinou, která […]

The post Vysokorychlostní železnice má vést malebným Kutnohorskem appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před