VRT.wtf

Česká vysokorychlostní železnice & Vrt.wtf blog.

Parlament pověřil Správu železnic vypracováním plánů a studií proveditelnosti vysokorychlostní železnice.

Počítá se s několika trasami.

Ačkoli se tato myšlenka zdá na první pohled ušlechtilá a dobře míněná, je provázena problémy.

Tento blog se bude těmito problémy zabývat.

Nejzásadnějším z nich je nízký a statický počet obyvatel České republiky, který činí projekt od počátku nepravděpodobným.

Vysokorychlostní železnice vyžaduje velký objem cestujících z hustě osídlených oblastí.

Česká republika je nemá. Začali jsme tedy zkoumat některá tvrzení a ukázalo se, že projekt VRT je zatížen ‘optimistickou předpojatostí’ a přeháněním.

Zajímalo nás proč – a zjistili jsme, že je to velmi časté ve fázích plánování megaprojektů. Životaschopnost je nadsazená, rizika nedostatečně rozpoznaná, vedlejší škody jsou ignorovány.

Zdá se, že železniční projekty tím trpí nejvíce.

Existuje mnoho akademických studií, které to ilustrují. Obvykle používají scénáře před a po: zjišťují, jaký byl předpokládaný poměr nákladů a přínosů, a pak to porovnávají s tím, co se skutečně stalo.

Ve většině našich článků jsme uvedli citace. Uvádíme také seznam akademických materiálů, které mají čtenáři pomoci.

Snažili jsme se být nezaujatí, ale krutě upřímní, abychom naše politiky zastavili před náměsíčností a noční můrou.