Sdružení Vrchovina

sídlo Okrouhlička 48,

Zájmové sdružení právnických osob Sdružení Vrchovina je dobrovolným sdružením právnických osob působících na území Kraje Vysočina. Cílem Sdružení je vzájemnou spoluprací napomáhat k celkovému rozvoji území při současném zachování jeho přírodních a historických hodnot.

Sídlo Okrouhlička 48, okres Havlíčkův Brod.

Záměr v oblasti VRT – spolupracovat s obcemi, občany, firmami a dalšími organizacemi v území Kraje Vysočina proti výstavbě VRT a koordinovat tuto svoji činnost s dalšími aktéry v České republice (VRtáci, Memorandu, Koridor D8, ….). Naší snahou je motivovat subjekty k přistoupení k Memorandu a občany k podpisu petice proti VRT a šířit informace o dopadu výstavby VRT na přírodu, lidi a ekonomiku našeho státu. 

Jedno indiánské přísloví říká, že “Země je dar, který jsme si vypůjčili od našich vnuků”, tak se prosím, k tomu daru chovejme s odpovědností a láskou.

M. Vencovská