Aktuality

Telegram

Zveme Vás k připojení se k našemu novému telegramovému kanálu, který najdete na adrese https://t.me/vrtwtf. Zde naleznete zprávy, články a komentáře týkající se českého projektu VRT.

Autor: vrtwtf, před

Vlastníci a nájemci pozemků vyjádřete svůj nesouhlas s geologickými pracemi!

Jestliže vlastník nesouhlasí s prováděním jakýchkoli geologických prací a souvisejících činností pro přípravu vysokorychlostní železnice VRT na výše uvedených pozemcích ve smyslu § 14 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména nesouhlasí s jakýmikoli zásahy do výše uvedených pozemků, nesouhlasí s […]

Autor: stopvrt, před

Reakce obcí na oznámení spol. SUDOP Praha a.s.

Obce Středočeského kraje stále čekají na vyjádření k námitkám, které dali v květnu 2022 k 9. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (AZUR). AZÚR je nezbytný krok k zahájení přípravy stavby VRT. Proto předpoklad, že se na územích obcí mají dělat geologické práce spojené s výstavbou VRT, je přinejmenším udivující. Pochybnosti obcí byli […]

Autor: stopvrt, před

RS 1 VRT Předběžný geotechnický, hydrogeologický průzkum

V polovině února 2023 došlo do datových schránek obcí oznámení o zahájení předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu na katastrálním území obci od Poříčan po Světlou nad Sázavou. Tyto práce mají být prováděny v souvislosti se stavbou VRT – RS 1 VRT. Stojíme v údivu nad arogancí moci. Mnozí nechápou, jak mohou […]

Autor: stopvrt, před

VRT a zvláště chráněné druhy

Začátkem roku 2022 byla schválená studie proveditelnosti vysokorychlostní železniční tratě (VRT)pro trasu Praha – Brno – Břeclav. Na vybraných úsecích se začínají zpracovávat posouzení koncepce vlivu na životní prostředí SEA i EIA. Faktem zůstává, že plánovaná trasa prochází přes řadu přírodně hodnotných lokalit, které momentálně nejsou zařazeny mezi chráněná území. […]

Autor: stopvrt, před