VRT Podřipsko – souhrn únor 2022

14.2 – schváleny aktualizace ZÚR Středočeského kraje https://www.facebook.com/photo/?fbid=4677146139062645&set=a.179834998793804 20.2 – VIA VINDOBONA – podpora ze strany Německa, České Republiky a Rakouska o maximální preferenci z financí EU pro trasu VRT Berlín – Drážďany – Praha – Vídeň (VRT Podřipsko je krátká součást tohoto obrovského projektu) https://www.facebook.com/553773474671244/posts/4705995152782368/?sfnsn=mo 25.2 – představen vítězný návrh VRT terminálu Roudnice nad […]

Autor: Koridor D8, před

Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb.

Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí. https://www.petice.com/stop_vrt „STOP VRT“Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb. o právu petičním Petičnímu výboru PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana Číst více…

Ministerstvo dopravy – 8.3.2022 od 14.hod

Na jednání bude ze strany Ministerstva dopravy představen námi iniciovaný Krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko:

„jízdní řád“ jeho realizacezpůsob zohlednění u projektové přípravy řešených liniových stavebmožnosti aktivního zapo…

Autor: Koridor D8, před

Ověřování zadání Krajinného plánu – začátek participací

Předkládáme koncept zadání Krajinného plánu VRT Podřipsko, který ve spolupráci s námi vytvořil multidisciplinární tým pod vedením Ing. Kláry Salzmann, Ph.D a doc. Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D. (oba z FA ČVUT) Od počátku února 2022 mapuje náš dodavatel Participation Factory, s.r.o. názory vedení samospráv sdružených v SOS Koridor D8 k výstavbě VRT a dalším […]

Autor: Koridor D8, před

Přistoupení obce Hrobce k SOS Koridor D8

Dnes ke sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 přistoupila obec Hrobce z Ústeckého kraje, které jsou již nyní silně zasaženy železniční tratí 090. U plánované VRT Podřipsko se na jejich katastru nachází velké množství možných variant jak napojení na trať 090 (sjezd Lovosice), tak i pokračování trati VRT na sjezd Litoměřice. VRT úsek sjezd […]

Autor: Koridor D8, před