Rozvrtaná Krajina

Spolek obcí z Litoměřicka a z Podřipska

(10 obcí a 4 Fyzicky podnikající osoby)

Spolek sdružuje 4 fyzické osoby a 10 obcí na Litoměřicku a Roudnicku, svým postojem k VRT se spolku podařilo před rokem přibrzdit proces aktualizace ZÚR Ústeckého kraje, ihned po volbách do KZ. Zástupci spolku se účastnili jednání pracovní skupiny svolané hejtmanem. Práce skupiny je nyní pozastavena, aniž bychom něčeho podstatného dosáhli, kromě získání času. Očekáváme zahájení procesu aktualizace ZÚR během podzimu, opět oslovujeme krajské zastupitele s novými návrhy řešení citlivějšího k obcím, se zachováním kontinuity územního plánování a respektování trasy zakotvené jako rezerva v ZÚR.

Web: https://www.facebook.com/rozvrtanakrajina/