Logistická hala Kozomín č. par. 301/13 – ALZA

V říjnu 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) pro Logistickou halu Kozomín společnosti ALZA. Řízení bylo v prosinci ukončeno na žádost oznamovatele. Nyní je aktualizovaná dokumentace záměru včetně dopravní, hlukové a rozptylové studie znovu zveřejněna a zahájeno nové zjišťovací řízení, viz dokumentace EIA. Kdokoliv může odeslat své vyjádření k záměru na […]

Autor: Koridor D8, před

Přistoupení města Bohušovice nad Ohří k SOS Koridor D8

Dnes ke sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 přistoupilo město Bohušovice nad Ohří z Ústeckého kraje, které jsou již nyní silně zasaženy železniční tratí 090. U plánované VRT Podřipsko se v jejich katastru nachází aktuálně prověřovaná rezerva ZÚR UK, která by umožnila napojení na trať 090 (sjezd Lovosice), tak i pokračování trati VRT na […]

Autor: Koridor D8, před

VRTáci v Senátu PČR

Dne 9.3.2022 jsme se na pozvání p. senátorky Žákové – předsedkyně podvýboru pro energetiku a dopravu zúčastnili jednání v Senátu PČR. Setkání se zúčastnili 4 senátoři – Správa železnic, Ministerstvo dopravy, náměstkyně Ministerstva životního prostředí, radní pro dopravu Krajského úřadu pro Středočeský kraj; za Memorandum obcí pak Ing. Šafařík, za […]

Autor: stopvrt, před

Rychlodráha nespí

Rychlodráha nespí V prosinci minulého roku nastoupila nová vládnoucí garnitura. Zadlužení naší země stoupá nevídaným tempem (800 mld. Kč za poslední 2 roky), inflace bude atakovat 10% a Covid stále zatěžuje naši ekonomiku. A přesto nejen vládnoucí strany nadále plánují výstavbu vysokorychlostních železničních tratí (VRT). Kolik to však bude stát […]

Autor: stopvrt, před

Podklady Rozvrtaná krajina

Vážení kolegové, dovoluji si zaslat odkaz na sdílenou složku mapových a fotografických podkladů v VRT, v jedné složce jsou také koláže /vizualizace budoucího stavu pro lepší představu/.  Ve složce mapové podklady jsou v PDF karty použitelné pro případnou prezentaci, v úvodu naleznete i vaše spolky schematicky vyznačené na mapě ČR.  Číst více…