Veřejná debata k VysokoRychlostní Trati

Zúčastněte se veřejné debaty k VRT v pondělí 6. září 2021 od 16.00 hod. v hale Klimeška v Kutné Hoře. Budete se moci zeptat zástupců Ministerstva dopravy a Správy železnic na vše, co vás o VRT zajímá.

Jako Strany Memoranda se setkání zúčastní i sa…

Autor: Koridor D8, před

Východní rameno HS2 (High Speed 2) musí useknout, aby ušetřili 40 miliard britských liber

Největší a nejdražší projekt infrastruktury v Evropě, to je britský HS2. Stal se tak nákladným, že jeho velká část je nyní ohrožena. Trasa má tvar písmene  „y“. Na západě má spojit Londýn – Manchester a na východě Leeds. V současné době probíhá výstavba Fáze 1, spojení Londýn – Birmingham s […]

The post Východní rameno HS2 (High Speed 2) musí useknout, aby ušetřili 40 miliard britských liber appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

VRTáci v sídle STAN v Praze

V pondělí 9.8.2021 se uskutečnila plánovaná schůzka zástupců spolku Vrtáci a starosty Vidic p. Šafaříka s předsedou STAN p. Vítem Rakušanem. P. předseda ví o aktivitách našeho spolku z naší  emailové korespondence, kterou vedeme od počátku roku, proto nebylo nutné se dlouho představovat. Prohlásil, že není odborníkem na dopravu a že nám sjedná […]

The post VRTáci v sídle STAN v Praze appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

Vyjádření Rady Středočeského kraje ke skladovému areálu EUROFROST

Rada Středočeského kraje nesouhlasí se záměrem „Skladový areál EUROFROST CB – Postřižín“. Ovšem toto vyjádření je pouze jedno z mnoha vyjádření k dokumentaci EIA od obcí, dotčených úřadů, spolků a veřejnosti. Konečné rozhodnutí je ale na úřednících Krajského úřadu. Přijďte proto ve středu 25. 8. 2021 od 16.00 hod. do sálu hostince v Úžici na […]

Autor: Koridor D8, před

Pozvánka na veřejnou debatu k vysokorychlostním tratím KH_6.9.2021

Vážení přátelé,  dovolte mi Vás pozvat na veřejnou debatu k vysokorychlostním tratím ve spolupráci s městem Kutná Hora v zastoupení místostarostky Mgr. Bc. Silvie Doušové. Čas: pondělí 6. září 2021 od 16:00 hod Místo: Hala Klimeška, Kutná Hora Účastníci setkání: Vedení Kutné Hory Ministerstvo dopravy Správa Železnic Strany Memoranda – VRTaci SIRDO

The post Pozvánka na veřejnou debatu k vysokorychlostním tratím KH_6.9.2021 appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před

Jednání s MŽP a pozvánka na Radu vlády pro udržitelný rozvoj ČR

Tento týden jsme navštívili náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny na Ministerstvu životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. Představili jsme mu připravovaný krajinný plán (studii), který se stane zásobárnou krajinotvorných kompenzačních opatření nejen pro investora připravované VRT PODŘIPSKO. Shodli jsme se na tom, že k našemu strukturálně postiženého regionu je třeba přistupovat se zvláštní […]

Autor: Koridor D8, před

Veřejné projednání Skladový areál EUROFROST

Ve středu 25. srpna od 16.00 hod. proběhne veřejné projednání v řízení EIA k dvěma halám Skladový areál EUROFROST CB – Postřižín v sálu obecního pohostinství v Úžici, Hlavní 83. Pozvánka zde. Oslovili jsme odborníky na hluk, emise a vodní hospodářství a na základě informací od nich jsme k předložené dokumentaci hal chladírny a mrazírny […]

Autor: Koridor D8, před

Diskuze nad zadáním Krajinného plánu

Dnes byly diskutovány základní obrysy Krajinného plánu pro VRT Podřipsko nejen mezi členy Koridoru D8. Jsme si vědomi toho, že krajinné (nebo tzv.regionální) plánování je u nás neobvyklým přístupem k řešení umístění liniové stavby, ovšem na západ od našich hranic je nástrojem standardním. Výsledkem bude dokument, který by dokázal trasu VRT definovat v rámci celkového […]

Autor: Koridor D8, před

Správa Železnic představila harmonogram aktualizace ZÚR UK

Na dnešním jednání v Hrobcích na Litoměřicku Správa Železnic (SŽ) představila harmonogram aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Za Koridor D8 bylo zopakováno, že vyřešení nedostatečné protihlukové ochrany samospráv u dálnice D8, jak Ústeckém, tak i ve Středočeském kraji, musí být předřazeno před jakékoliv procesní kroky v přípravě VRT. V připravované koncepci krajinného plánu byla […]

Autor: Koridor D8, před

27 mil Kč za komunikační agenturu (PR). 0 Kč za transparentnost.

SŽ hledají odbornou pomoc, aby mohli veřejnosti sdělit “pravdu”. Místo aby plně a upřímně zveřejnily číselnou analýzu, která podporuje ekonomickou výhodnost stavby VRT, se SŽ rozhodla použít 27 mil Kč z našich peněz, a najmula PR agenturu, která nám má prodat neprodejné. Tato částka je něco navíc k již tak […]

The post 27 mil Kč za komunikační agenturu (PR). 0 Kč za transparentnost. appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Autor: stopvrt, před