Zahájeno řízení EIA na „Stanovení dobývacího prostoru Dřínov a pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku Hostín 2“

Předmětem záměru je stanovení nového dobývacího prostoru Dřínov o rozloze 17,2 ha a následné povolení těžby ložiska štěrkopísku Hostín 2 na ploše 16,6 ha. Maximální objem těžby bude činit 120 000 t štěrkopísku za rok. Předpokládaná doba těžby je 10 let. Způsob těžby se oproti současnému stavu nebude podstatně odlišovat. Součástí předloženého záměru je i návrh […]

Autor: Koridor D8, před