JASPERS – Žádost o svobodný přístup k informacím

Publikoval(a) vrtwtf dne

[English]

Dne 19. října 2021 jsme zaznamenali, že byla podána žádost Evropské investiční bance:

https://www.asktheeu.org/en/request/jaspers_guidance_on_czech_high_s#outgoing-19625

Vážená paní, vážený pane,

Projekt české vysokorychlostní železnice (VRT).

JASPERS, který je v  partnerství mezi Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou (EIB), poskytl odbornou pomoc a poradenství českému Ministerstvu dopravy v souvislosti s českým projektem vysokorychlostní železnice (VRT).

Na základě práva na přístup k dokumentům ve smlouvách EU, jak je uvedeno v nařízení č. 1049/2001, žádám o dokumenty, které obsahují následující informace:

- Pokyny JASPERS vypracované v souvislosti s tímto projektem.
- Interní dokumenty JASPERS / EIB, mimo jiné poznámky, dokumenty, e-maily a dopisy, v nichž se diskutuje o výše uvedených pokynech a/nebo doporučeních.

Přijměte prosím mé poděkování za pomoc v této záležitosti.

S úctou,
REDACTED

Stav této žádosti lze sledovat na výše uvedeném odkazu. V době psaní tohoto článku (12. 11. 2021) EIB žádost potvrdila, ale nevyhověla jí. To se zdá být v rozporu s právem EU a je třeba se ptát: proč?

Je zde něco, co se skrývá? Víme, že Správa železnic se zdráhá zveřejnit zdroje údajů o počtu cestujících, na nichž je projekt VRT založen. V dokumentu JASPERS se to uvádí. Pohled JASPERS je značně kritický (i když zdrženlivě) k postupu Správy železnic. Zdůrazňuje zejména nedostatečnou transparentnost těchto údajů.

Kopii zprávy JASPERS (získanou přímo od Správy železnic) naleznete zde. SŽ tuto zprávu propaguje jako protiargument ke svému projektu. Ale není – je to jen návod, jak postupovat; nápověda je v názvu: “Podpora rozvoje českého vysokorychlostního železničního“.

Zajímavé jsou ve zprávě zejména alternativní modely, které slouží k předpovědi, kolik cestujících by mohlo být převedeno ze silnice na železnici. Namísto standardních 8 % se autor rozhodl uvést dva čínské a jeden španělský referenční model, které ukazují 38% přesun ze silnice na železnici.

Bylo by zajímavé vědět proč. Jak autoři zdůrazňují, po použití jejich údajů projekt sotva dává finanční smysl. Ještě více by se to projevilo, kdyby se použil 8% přepočet. Vnitřní výnosové procento (IRR) projektu by totiž kleslo pod požadovaných 5 % a muselo by být okamžitě zastaveno.

Podrobnější analýzu zprávy JASPERS provedeme později.

Zdroj: https://vrt.wtf/2021/11/12/jaspers-zadost-o-svobodny-pristup-k-informacim/