Krajinný plán – akademická podpora (ČVUT)

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Chceme využít stavbu VRT pro rozvoj našich samospráv, pro přehodnocení daleko širších souvislostí – malým vodním cyklem a prostupností krajiny počínaje až po hledání adekvátnějších přístupů při kultivaci okolí již existujících logistických hal a průmyslové zemědělské krajiny, boji se suchem, humanizaci dálnice D8 a přípravě krajiny a osídlení na výzvy 21. století.

Děkujeme vedoucím ústavů z FA ČVUT za vyjádření jejich podpory.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/krajinny-plan-akademicka-podpora-cvut/

Kategorie: AktualityVRT