Vrtaci

Spolek VRTáci z.s.

Samosprávy

Právnické osoby

Fyzicky podnikající osoby

Spolek VRTáci usiluje o regulérní diskusi k plánované vysokorychlostní trati, zveřejnění aktuální studie proveditelnosti, podkladů a analýz k této nejdražší a největší stavbě v historii České republiky.


VRtáci bojují o železniční dopravu, která bude mít pro Českou republiku smysl a bude řešena nikoliv technokraticky, ale naopak ve spolupráci s obcemi, všemi dotčenými organizacemi a obyvateli. Stane se tak přínosem pro celou ČR.


Čím více se VRTáci zajímají, tím více zjišťují, že se jedná o politikum, a ne zájem obyvatel ČR.
VRTáci jsou společnost za smysluplné řešení vysokorychlostních tratí v ČR.

Web: https://www.vrtaci.cz/