Informace o stavu přípravy Rychlých spojení (VRT) k 31. 3. 2022

Celkem 4,3 miliardy korun jsou odhadované náklady na projektovou přípravu vysokorychlostních tratí (VRT) do roku 2026. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy o průběhu přípravy takzvaných Rychlých spojení níže. Vedle identifikace klíčového problému pro realizaci VRT PODŘIPSKO (koordinovaná spolupráce samospráv sdružených v Koridoru D8) se v materiálu otevírá i téma kompenzací za to, že přes území budou […]

Autor: Koridor D8, před

Souhrn březen 2022

4.3 – Krajinný plán – podpora od Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) 8.3 – Ministerstvo dopravy – dohoda na uzavření Memoranda o spolupráci mezi samosprávami, kraji a ministerstvy, na jehož základě bude zpracován Krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko. 9.3 – Senát ČR – podvýbor pro dopravu 11.3 – Úskalí rychlodráhy VRT Podřipsko posoudí […]

Autor: Koridor D8, před

Logistická hala Kozomín č. par. 301/13 – ALZA

V říjnu 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) pro Logistickou halu Kozomín společnosti ALZA. Řízení bylo v prosinci ukončeno na žádost oznamovatele. Nyní je aktualizovaná dokumentace záměru včetně dopravní, hlukové a rozptylové studie znovu zveřejněna a zahájeno nové zjišťovací řízení, viz dokumentace EIA. Kdokoliv může odeslat své vyjádření k záměru na […]

Autor: Koridor D8, před

Přistoupení města Bohušovice nad Ohří k SOS Koridor D8

Dnes ke sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 přistoupilo město Bohušovice nad Ohří z Ústeckého kraje, které jsou již nyní silně zasaženy železniční tratí 090. U plánované VRT Podřipsko se v jejich katastru nachází aktuálně prověřovaná rezerva ZÚR UK, která by umožnila napojení na trať 090 (sjezd Lovosice), tak i pokračování trati VRT na […]

Autor: Koridor D8, před

Podklady Rozvrtaná krajina

Vážení kolegové, dovoluji si zaslat odkaz na sdílenou složku mapových a fotografických podkladů v VRT, v jedné složce jsou také koláže /vizualizace budoucího stavu pro lepší představu/.  Ve složce mapové podklady jsou v PDF karty použitelné pro případnou prezentaci, v úvodu naleznete i vaše spolky schematicky vyznačené na mapě ČR.  Číst více…

Krajinný plán – podpora od Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR)

Celý projekt Krajinného plánu VRT Podřipsko bude realizován v dominantně zemědělské krajině, proto je vyjádření podpory přímo od hospodařících sedláků, nesmírně důležité pro proveditelnost celého projektu.  Sami hospodáři si uvědomují, že současný model zemědělství (nastartovaný v 50. letech minulého století násilnou kolektivizací) je dlouhodobě neudržitelný – bohužel se vyskytuje v každém katastru samospráv sdružených v […]

Autor: Koridor D8, před

VRT Podřipsko – souhrn únor 2022

14.2 – schváleny aktualizace ZÚR Středočeského kraje https://www.facebook.com/photo/?fbid=4677146139062645&set=a.179834998793804 20.2 – VIA VINDOBONA – podpora ze strany Německa, České Republiky a Rakouska o maximální preferenci z financí EU pro trasu VRT Berlín – Drážďany – Praha – Vídeň (VRT Podřipsko je krátká součást tohoto obrovského projektu) https://www.facebook.com/553773474671244/posts/4705995152782368/?sfnsn=mo 25.2 – představen vítězný návrh VRT terminálu Roudnice nad […]

Autor: Koridor D8, před