Memorandum

Strany memoranda vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní spolupráce, rozhodli se spojit zástupci měst, obcí, právnických a podnikajících fyzických osob, kteří nejsou spokojeni s rozhodnutím stavět vysokorychlostní železniční trať v jejím současném provedení a umístění.