MMR rozhodlo o podjatosti Středočeského kraje v územním řízení o Přeložce silnic D7 – D8, III. etapa

Publikoval(a) Koridor D8 dne

V létě pokračovalo řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tedy schválení III. etapy záměru
propojení dálnic D7 a D8 tvořené úsekem od města Kralupy nad Vltavou až na mimoúrovňovou křižovatku
dálnice D8, označovanou jako MÚK Úžice. V tomto řízení bylo podáno mnoho připomínek týkajících se zejména protihlukové ochrany obyvatelstva přilehlých obcí. Jednou z připomínek účastníků řízení byla i námitka systémové podjatosti Středočeského kraje k rozhodování o této stavbě. Ministerstvo pro místní rozvoj tuto připomínku posoudilo a rozhodlo o pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje v pokračování řízení.

Text usnesení MMR o pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/mmr-rozhodlo-o-podjatosti-stredoceskeho-kraje-v-uzemnim-rizeni-o-prelozce-silnic-d7-d8-iii-etapa/