Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Dnes proběhlo online jednání 39. Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR svolávané Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D. náměstkem MŽP pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny. Na programu byla Aktualizovaná adaptační strategie a VRT Podřipsko.

Prezentovali jsme členům Výboru postup na realizaci krajinného plánu pro VRT Podřipsko. Tento krajinný plán se stane pilotním projektem a vzorem pro všechna území, kde je v ČR vysokorychlostní trať plánována. Krajinný plán bude zásobárnou projektů kompenzačních opatření nejenom pro investora VRT. Účastníci jednání požádali, aby vize krajinného plánu byla ze strany MŽP patřičně medializována, jako příklad odpovědného a konstruktivního přístupu ze strany samospráv.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/vybor-pro-krajinu-vodu-a-biodiverzitu-rady-vlady-pro-udrzitelny-rozvoj-cr/

Kategorie: AktualityVRT