VRT – Prohlášení stran memoranda o vzájemné spolupráci

Publikoval(a) Koridor D8 dne

K dnešnímu dni přistoupilo k memorandu o vzájemné spolupráci 123 subjektů (obcí, právnických osob, fyzicky podnikajících osob) včetně MAS, mikroregionů, sdružení a spolků, které zastupují další stovky obcí z celé České republiky, a to nejenom dotčenými stavbou VRT.

Nejvíce pro samosprávy sdružené v SOS Koridor D8 akcentují tyto body:

  • vytvoření krajinného plánu, který by dokázal trasy VRT definovat v rámci celkového komplexního rozvoje krajiny a obcí, nejen jako liniovou inženýrskou stavbu zpracovanou dle podkladu ZÚR, a navíc při potřebě adaptace krajiny s nastupujícími extrémy počasí (SUCHO vs. POVODNĚ);

  • při uvolnění železničních koridorů v ČR pro nákladní železniční dopravu, potřebu regulace tranzitní kamionové dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy

Zdroj: https://www.koridord8.cz/vrt-prohlaseni-stran-memoranda-o-vzajemne-spolupraci/

Kategorie: AktualityVRT