VRTáci v Senátu PČR

Publikoval(a) stopvrt dne

Dne 9.3.2022 jsme se na pozvání p. senátorky Žákové – předsedkyně podvýboru pro energetiku a dopravu zúčastnili jednání v Senátu PČR. Setkání se zúčastnili 4 senátoři – Správa železnic, Ministerstvo dopravy, náměstkyně Ministerstva životního prostředí, radní pro dopravu Krajského úřadu pro Středočeský kraj; za Memorandum obcí pak Ing. Šafařík, za Koridor D8 Ing. Klečka, JUDr. Svoboda, Mgr. Schuller, a za z.s.VRTáci Ing. Mikulka a MVDr. Martina Nováková.

Před setkáním jsme zaslali 10 zásadních otázek, na které chceme znát odpověď, jelikož cílem tohoto setkání mělo být vysvětlení nejasností, které máme ohledně přípravy a financování Vysokorychlostní trati.

Úvodem jsme prezentovali situaci spojenou s výstavbou VRT v několika obcích a taktéž obavy zemědělců. V další části Ing. Mikulka analyzoval předpokládané náklady na výstavbu VRT a žádal vysvětlení indukované dopravy. Jednání trvalo asi 2 hodiny a naše pochybnosti o smysluplnosti a ekonomičnosti plánované megastavby za 818 miliard nebyly vyvráceny.

Závěrem p. senátorka Žáková navrhla, abychom se navzájem se SŽ, MD a MŽP kontaktovali a pokračovali v diskusi. Chceme poděkovat p. senátorce Žákové a p. senátorovi Strnadovi, že nás v Senátu ČR přijali a umožnili toto setkání v době, kdy se řeší především bezpečnostní otázky ČR a celé Evropy.

V příloze najdete Otázky na SŽ a prezentace spolku VRTáci.

Dne 9.3.2022 jsme se na pozvání p. senátorky Žákové – předsedkyně podvýboru pro energetiku a dopravu zúčastnili jednání v Senátu PČR. Setkání se zúčastnili 4 senátoři – Správa železnic, Ministerstvo dopravy, náměstkyně Ministerstva životního prostředí, radní pro dopravu Krajského úřadu pro Středočeský kraj; za Memorandum obcí pak Ing. Šafařík, za Koridor D8 Ing. Klečka, JUDr. Svoboda, Mgr. Schuller, a za z.s.VRTáci Ing. Mikulka a MVDr. Martina Nováková.

Před setkáním jsme zaslali 10 zásadních otázek, na které chceme znát odpověď, jelikož cílem tohoto setkání mělo být vysvětlení nejasností, které máme ohledně přípravy a financování Vysokorychlostní trati.

Úvodem jsme prezentovali situaci spojenou s výstavbou VRT v několika obcích a taktéž obavy zemědělců. V další části Ing. Mikulka analyzoval předpokládané náklady na výstavbu VRT a žádal vysvětlení indukované dopravy. Jednání trvalo asi 2 hodiny a naše pochybnosti o smysluplnosti a ekonomičnosti plánované megastavby za 818 miliard nebyly vyvráceny.

Závěrem p. senátorka Žáková navrhla, abychom se navzájem se SŽ, MD a MŽP kontaktovali a pokračovali v diskusi. Chceme poděkovat p. senátorce Žákové a p. senátorovi Strnadovi, že nás v Senátu ČR přijali a umožnili toto setkání v době, kdy se řeší především bezpečnostní otázky ČR a celé Evropy.

V příloze najdete Otázky na SŽ a prezentace spolku VRTáci.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2022/03/22/vrtaci-v-senatu-pcr/