Souhlasné stanovisko EIA pro Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Na konci roku vydal Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné závazné stanovisko EIA záměru Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín obsahující 24 podmínek pro fáze přípravy, realizace záměru a provozu záměru. Celý průběh posuzování vlivů na životní prostředí včetně vznesených připomínek naleznete ZDE.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/souhlasne-stanovisko-eia-pro-skladovy-areal-eurofrost-cb-postrizin/