Cena osobní železniční dopravy v ČR a co nás bude stát výstavba VRT

Osobní železniční doprava v České republice aneb kolik nás to vlastně stojí?! A jak výstavba VRT zatíží státní rozpočet? Osobní železniční doprava je podporována dvojím typem dotací: 1. Je dotována údržba a investice do železniční infrastruktury, kterou má na starosti Správa železnic(SŽ). Dle Ročenky dopravy za rok 2022 (1) investice do […]

Autor: stopvrt, před

Porovnání plánovaných vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice s reálnou výkonností vysokorychlostních tratí ve Španělsku a Francii.

Proč porovnání se Španělskem? Protože má nejdelší sít VRT v Evropě a také obdrželi na výstavbu VRT největší podíl dotací z EU. Francii jsme vybrali proto, že právě francouzskou technologii výstavby VRT chce Správa železnic v ČR použít. Z údajů Železničního informačního systému RAILISA (1), který shromažďuje informace nejen o železniční dopravě […]

Autor: stopvrt, před

Stanovisko Zeleného kruhu k výstavbě VRT v České republice

7.2.2024 bylo odsouhlaseno v Zeleném kruhu – asociace ekologických organizací STANOVISKO výstavbě VRT v ČR. V současnosti je platný Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR schválený v květnu 2017. V programovém prohlášení z 1. března 2023 je uvedena výstavba vysokorychlostních železnic na našem území jako priorita. Náklady na přípravu VRT se do […]

Autor: stopvrt, před