Váš hlas bylo slyšet

Publikoval(a) stopvrt dne

Dne 7. července 2022 v odpoledních hodinách, byla v Petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednána petice STOPVRT. Přítomno bylo 12 poslanců PSP ČR.

Zpravodajem naší petice byl p. poslanec Ing. František Petrtýl, který přítomným poslancům petici představil.

Z hostů byl přítomen ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing. Luděk Sosna a ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Ing. Martin Švehlík.

Za stranu petentů zde samozřejmě nesměla chybět starostka a předsedkyně Petičního výboru p. Kateřina Klečáková, která na úvod objasnila, proč se zněním petice souhlasilo 8673 občanů a proč si nepřejeme zničení další části doposud nedotčené české krajiny.

Dále emotivně promluvil k poslancům starosta Klášterní Skalice p. Lukeš. Zabýval se především možným poškozením malých obcí, jejich minulých investic a destrukcí života obyvatel a podnikatelů v zemědělství.

Za spolek VRTáci seznámili Martina Nováková a Ing. Jan Mikulka přítomné poslance s obavami o poškození životního prostředí (voda, Fragmentace krajiny) a s možnými dopady na zemědělství a ekonomiku ČR.

Prezentace zde.

Na naše argumenty reagoval Ing. L. Sosna tak, že se všechny dopravní stavby, co se týče začlenění do krajiny, lepší a že o vodu nepřijdeme, protože přes nádrž Želivka vede dokonce dálnice a vše je v pořádku.

P. ředitel z MDČR uvedl, že se cena stavby VRT bude blížit 1 bilionu korun a v současnosti probíhají intenzivní práce na její přípravě.

P. Ing. M. Švehlík též přítomné ujišťoval, že není, čeho se obávat.

Na závěr proběhla diskuse. Z poslanců se vyjádřili Mgr. Nina Nováková, prof. JUDr. Helena Válková, Mgr. Stanislav Berkovec. Pro nás z jejich vyjádření vyplynulo, zda by nebylo vhodné, v současné době hledat jiná řešení modernizace českých drah, že diskuse přesahuje rámec petičního výboru a že je potřeba se zamyslet nad kvalitou předaného životního prostředí pro budoucím generacím.

Předsedající Tomio Okamura diskusi uzavřel příslibem odborné diskuse nebo veřejné rozpravy na půdě parlamentu ČR na podzim tohoto roku. Předsednictvo výboru slíbilo toto zanést do zápisu z 9.schůze.

O dalším vývoji projednávání petice STOPVRT Vás budeme informovat na našich stránkách.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2022/06/23/vas-hlas-bylo-slyset/