Vlastníci a nájemci pozemků vyjádřete svůj nesouhlas s geologickými pracemi!

Publikoval(a) stopvrt dne

Jestliže vlastník nesouhlasí s prováděním jakýchkoli geologických prací a souvisejících činností pro přípravu vysokorychlostní železnice VRT na výše uvedených pozemcích ve smyslu § 14 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména nesouhlasí s jakýmikoli zásahy do výše uvedených pozemků, nesouhlasí s prováděním vrtů, sond, výkopů, penetrací, měření apod., nesouhlasí se vstupem na výše uvedené pozemky může svůj nesouhlas zaslat spol. SUDOP Praha a.s. na přiložených tiskopisech:

 

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2023/03/17/vlastnici-a-najemci-pozemku-vyjadrete-svuj-nesouhlas-s-geologickymi-pracemi/