Připomínky k návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje

Publikoval(a) stopvrt dne

11. 5. 2022 se v Uhlířských Janovicích uskutečnilo VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Středočeský kraj nechal zpracovat projekt na umístění koridoru tratě VRT do územní rezervy. Zároveň bylo zpracované Posouzení vlivu na životní prostředí – SEA. Z jednání byl pořizován video záznam zadavatelem aktualizace tj. Středočeským krajským úřadem (videozáznam prozatím nezveřejněn).

7 dní od veřejného projednání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje mohli do procesu ministerstva, obce, občané, spolky a jiné organizace podávat námitky a připomínky.

Spolek VRTáci z.s. v zastoupení JUDr. Petra Svobody podal připomínku. Seznámit se s ní můžete zde.

Děkujeme všem zástupcům obcí a občanům, kteří se aktivně připojili k podání námitek a připomínek.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2022/06/04/pripominky-k-navrhu-9-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje/