Vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a představení výstupů projektu CLAIRO

Publikoval(a) Koridor D8 dne

K 30.4.2024 je sběr dat ukončen a začíná vyhodnocení dat ve 22 samosprávách zapojených do projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24. Klimatická změna a kvalita ovzduší jsou otázkami, které nejsou jen globální, ale mají zásadní dopad na každodenní život lidí na lokální úrovni. Každé místo má svá specifika, a proto je řešení problému špatné […]

Zdroj: https://www.koridord8.cz/vyhodnoceni-projektu-cleanair-d8-za-zimni-sezonu-2023-24-a-predstaveni-vystupu-projektu-clairo/