Podklady Rozvrtaná krajina

Publikoval(a) Memorandum dne

Vážení kolegové,

dovoluji si zaslat odkaz na sdílenou složku mapových a fotografických podkladů v VRT, v jedné složce jsou také koláže /vizualizace budoucího stavu pro lepší představu/.  Ve složce mapové podklady jsou v PDF karty použitelné pro případnou prezentaci, v úvodu naleznete i vaše spolky schematicky vyznačené na mapě ČR. 

Podklady byly tvořeny pro zastupitele kraje, do pracovní skupiny, pro občany.. Pokud shledáte některé části pro vás zajímavé, dejte pouze vědět, zda je použijete. Například ve fotografiích k porovnání krajiny Polepských blat v našem okolí /nové trasování../ a původní rezervy v ZÚR je hezky vidět, kam VRT patří a kam ne. 

Autorem map a fotek i koláží jsem z valné většiny osobně, s výjimkou leteckých snímků Hrobců a Chodoun, které mi poskytly starostky obcí. S případnými dotazy se na mne klidně obraťte. 

https://drive.google.com/drive/folders/1nSt1yK9awB2HqicN4OIBliigc10WiJ-b?usp=sharing

Na Ústeckém kraji zastupitelstvo schválilo aktualizaci ZÚR, jak jistě víte, i když přijaté usnesení je trochu zmatené a výklady na situaci se různí. 

Hejtman se rozhodl ponechat a posoudit variantu platnou v ZÚR, jako 4. variantu stejně, jako navržené nové 3 varianty /citace z vystoupení Hejtmana /. Také hejtman opakovaně prohlásil, že jde vlastně o shromáždění podkladů k podrobnému posouzení, nikoli výběr variant. Proces ovšem je zkrácený, jde o velmi konkrétní zadání, na jehož konci bude v případě schválení výběr jedné z nově navržených variant. Pro jednu stavbu nelze ponechat v území více koridorů, nebo rezerv. Někteří zastupitelé se domnívali, že zatím zahájili vlastně jakýsi proces shromáždění podkladů a proto se domníváme , že byli uvedeni v omyl. Z následných komentářů vyplývá, že bude posouzena oprávněnost vyřazení původní územní rezervy, nikoliv její plnohodnotné posouzení jako 4. varianty. Výklady na věc se různí, nyní náš právník zpracovává jeho rozbor ve spolupráci s ing. arch. Vávrou – /náš aktivní spolupracovník v Rozvrtané krajině z Asociace pro urbanismus a územní plánování/ – následně zašleme všem zastupitelům, na kraj i ministrům.

https://www.kr-ustecky.cz/krajsti-zastupitele-meli-moznost-projednat-aktualizaci-zasad-uzemniho-rozvoje/d-1764833/p1=274155

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1764940&n=dne%2D28%2D2%2D2022%2Dzastupitelstvo%2Dusteckeho%2Dkraje%2Drozhodlo%2Do%2Dporizeni%2Daktualizace%2Dzur%2Duk%2Dpro%2Dopravneneho%2Dinvestora%2Dspravu%2Dzeleznic%2Ds%2Do&p1=274155

S přátelským pozdravem,
Ondřej Štědrý, Křešice, místostarosta obce.

Kategorie: Aktuality