Krajinný plán – podpora od Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR)

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Celý projekt Krajinného plánu VRT Podřipsko bude realizován v dominantně zemědělské krajině, proto je vyjádření podpory přímo od hospodařících sedláků, nesmírně důležité pro proveditelnost celého projektu. 

Sami hospodáři si uvědomují, že současný model zemědělství (nastartovaný v 50. letech minulého století násilnou kolektivizací) je dlouhodobě neudržitelný – bohužel se vyskytuje v každém katastru samospráv sdružených v Koridoru D8. 

V Krajinném plánu bude akcentováno přesně to, co sama ASZ považuje za přirozená východiska (a nejenom ta) ze současného neudržitelného stavu: 

  • zadržování vody v krajině
  • kvalitativní proměna krajiny včetně její estetické hodnoty
  • prostupnost – dělení velkých půdních bloků
  • biodiverzita
  • dlouhodobě udržitelné zemědělství 

ASZ sdružuje přes 7500 hospodařících subjektů po celé ČR a díky její práci došlo ke změně Společné zemědělské politiky pro roky 2023-2027 na přelomu roku 2022.

https://www.asz.cz/clanek/8817/premier-jednal-s-asz-cr-o-budoucnosti-ceskeho-zemedelstvi/

Zdroj: https://www.koridord8.cz/krajinny-plan-podpora-od-asociace-soukromeho-zemedelstvi-asz-cr/

Kategorie: AktualityVRT