Ministerstvo dopravy – 8.3.2022 od 14.hod

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Na jednání bude ze strany Ministerstva dopravy představen námi iniciovaný Krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko:

  • „jízdní řád“ jeho realizace
  • způsob zohlednění u projektové přípravy řešených liniových staveb
  • možnosti aktivního zapojení samospráv a občanů do procesu jeho tvorby (participace)

Bylo pozváno přes 70 starostů ze Středočeského a Ústeckého kraje, včetně pražských městských částí.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/ministerstvo-dopravy-8-3-2022-od-14-hod/

Kategorie: AktualityVRT