D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění – vyjádření Rady Středočeského kraje

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Návrh na realizaci ozeleňovacích opatření (zemní valy, zelené pásy) jsou jedním ze zadání týmu ke krajinnému plánu (realizace 11/2021 – 3/2023) v linii trasování VRT Podřipsko a dálnice D8 (exit 1 – exit 35).

Výstupy z krajinného plánu budou po aktivní participaci se zasaženými samosprávami a Středočeským krajem průběžně konzultovány a předávány investorovi – Ředitelství silnic a dálnic.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/d8-zdiby-nova-ves-zkapacitneni-vyjadreni-rady-stredoceskeho-kraje/