Odstavné a parkovací plochy Hrubý autodoprava Klecany

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Bylo zveřejněno zjišťovací řízení EIA na záměr Odstavné a parkovací plochy Hrubý autodoprava Klecany.

Nový areál parkovacích ploch navazuje na areál čerpací stanice Vladimír Hrubý a servisu Sally Truck.

Stávající parkovací plochy
Čerpací stanice – 26 parkovacích stání
Sally Truck Servis- 65 parkovacích stání
Parkovací místa při severní hranici pozemku parc. č. 205/1 – 20 parkovacích stání
Nové řešené parkovací plochy
70 stání pro TIR (75 m2), odpovídá 420 stání pro OA (stání pro OA 12,5 m2)
17 stání pro osobní auta

Kdokoliv může k záměru napsat připomínky do 15. 11. 2021.

Výměra areálu parkoviště: 39 857 m2
Nové zpevněné plochy: 9 637 m2 (24,2%)
Plochy zeleně: 30 220 m2 (75,8%)

Stávající kapacita parkovacích stání v areálu Sally Truck je 111 parkovacích stání. Navýšena bude o 437 parkovacích stání (70 parkovacích stání pro TIR a 17 parkovacích stání pro osobní automobily) na celkovou kapacitu 548 parkovacích stání.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/odstavne-a-parkovaci-plochy-hruby-autodoprava-klecany/