VRTáci v sídle STAN v Praze

Publikoval(a) stopvrt dne

V pondělí 9.8.2021 se uskutečnila plánovaná schůzka zástupců spolku Vrtáci a starosty Vidic p. Šafaříka s předsedou STAN p. Vítem Rakušanem. P. předseda ví o aktivitách našeho spolku z naší  emailové korespondence, kterou vedeme od počátku roku, proto nebylo nutné se dlouho představovat. Prohlásil, že není odborníkem na dopravu a že nám sjedná schůzku s p. hejtmanem Půtou, který za STAN tuto problematiku řeší. 

Poděkovali jsme p. Rakušanovi za interpelaci ministra Havlíčka.

 V krátkosti jsme v neformální diskusi zopakovali hlavní argumenty proti výstavbě VRT. Stručné shrnutí našich připomínek je v OTEVŘENÉM DOPISU signatářů memoranda všem zastupitelům Středočeského kraje. Ptali jsem se p. Rakušana, jestli jako zastupitel dopis obdržel emailem nebo od p. hejtmanky Peckové (STAN), která o předání všem zastupitelům byla požádána. Doposud totiž signatáři neobdrželi žádnou odpověď od Krajského úřadu pro Středočeský kraj.  

Znovu jsme upozornili na neinformovanost státních organizací jako jsou Povodí Labe a Lesy ČR. Ve veřejném zájmu je chystána stavba, která je v kolizi se zdroji pitné vody, s Naturami 2000 a jinými chráněnými oblastmi. 

Neméně důležitým tématem byla Studie proveditelnosti na VRT Praha – Brno. Správa železnic s Ministerstvem dopravy ji slíbila zveřejnit na počátku léta. Studie proveditelnosti(SP) ale do dnešního dne není zveřejněna. SP by nám měla objasnit především ekonomiku celé stavby. Poslední známá SP z 12/20 ekonomické benefity počítá na základě hypotetické úspory času cestujících (50 000 cestujících/den).  Jedna čtvrtina hypotetických cestujících pojede za prací a ostatní tři čtvrtiny za volnočasovou aktivitou. Takže VRT stavíme pro svou zábavu?

Diskutovali jsme i nad aktuálním tématem rušení regionálních tratí, které nejen my VRTáci dáváme do přímé souvislosti s chystanou výstavbou VRT. Jestliže SŽ vypisuje tendr za 27 mil. Kč na marketingovou kampaň VRT, není divu, že pak chybí peníze na provozování a modernizaci regionálních tratí.

P. předseda Rakušan nám přislíbil zlepšení komunikace s p. hejtmankou (odpověď na dopis). Zjistí, jak to vypadá se SP na VRT Praha – Brno. Zjistí, jak jsou o stavbě informovány důležité státní instituce.

Potěšilo nás, že p. předseda s námi zůstane v kontaktu a vzájemně si předáme informace za 14 dní.

Za účastníky schůzky

Martina Nováková

The post VRTáci v sídle STAN v Praze appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2021/08/26/vrtaci-v-sidle-stan-v-praze/