Diskuze nad zadáním Krajinného plánu

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Dnes byly diskutovány základní obrysy Krajinného plánu pro VRT Podřipsko nejen mezi členy Koridoru D8.

Jsme si vědomi toho, že krajinné (nebo tzv.regionální) plánování je u nás neobvyklým přístupem k řešení umístění liniové stavby, ovšem na západ od našich hranic je nástrojem standardním. Výsledkem bude dokument, který by dokázal trasu VRT definovat v rámci celkového komplexního rozvoje krajiny a obcí, nejen jako liniovou inženýrskou stavbu zpracovanou dle podkladu ZUR.

Jsme přesvědčeni, že jde o postup, kterým by mělo být nejen formálně zajištěno, že obce budou nacházet odpovědi na své skutečné problémy a výzvy, které na nás ve 21.století čekají.

Děkujeme za účast na tvůrčí diskuzi:

paní Ing. Mgr. Evě Jeníkové z ateliéru IN SITE (z týmu paní Ing. Kláry Salzmann, Ph.D),

panu doc. Ing. arch. Ondřeji Benešovi, Ph.D. – krajskému architektovi Ústeckého kraje.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/diskuze-nad-zadanim-krajinneho-planu/

Kategorie: AktualityVRT