Jednání o VRT s politiky (souhrn 7/2021)

Publikoval(a) Koridor D8 dne

V květnu vznikl společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků k plánované vysokorychlostní trati (VRT) adresovaný Ministerstvu dopravy. Tím jsme iniciovali řadu jednání s politiky. Prezentovali jsme jim naše připomínky k provedení VRT, ale hlavně jsme je seznamovali s naší vizí realizace krajinného plánu. 

Krajinného plánu, který by se stal zásobárnou projektů na kompenzaci negativních vlivů, které výstavba a provoz jakéhokoliv investičního záměru může do našeho strukturálně postiženého regionu přinést (logistická centra, dálnice D8, intenzivní zemědělská krajina, vodní + větrná eroze a sucho). Regionu, který je i díky průmyslovému zemědělství monokulturních plodin na obrovských lánech ohrožen díky přehřívání krajiny (podobně jako jižní Morava) celou řadou extrémních klimatických jevů.

Nejdříve jsme navštívili senátora za obvod Mělník Petra Holečka. Následoval senátor za oblast Litoměřice a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. 

Tento týden jsme absolvovali jednání na Středočeském kraji s náměstkem hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiřím Snížkem a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Janou Skopalíkovou a vedoucími příslušných odborů. 

Pokračovali jsme online jednáním s náměstkyní ministra dopravy Lenkou Hlubučkovou a jejími kolegy, společně s náměstkem generálního ředitele Správy železnic Mojmírem Nejezchlebem a jeho kolegy.

Sérii jednání jsme završili v Ústeckém kraji s 1. náměstkyní hejtmana pro oblast životního prostředí Lubomírou Mejstříkovou, náměstkem hejtmana pro oblast cestovní ruch, kultura a památková péče Jiřím Řehákem a vedoucími příslušných odborů. 

Při všech těchto jednáních jsme se účastnili konstruktivních diskuzí, během kterých jsme si domluvili další dílčí kroky na nejbližší týdny. Reálným výsledkem této naší snahy by měl být počátek tvorby krajinného plánu (zájmové území přes 1000 km2!!!) do konce roku 2021 s výstupy konce roku 2022, jehož odborným garantem kvality bude Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Má šanci vzniknout moderní a komplexní dokument, který je na západ od nás standardem, ovšem v českých podmínkách by se u dopravní stavby jednalo o „unikátní“ přístup. 

Mluvte o nás, jsme na dobré cestě!!!

P.S.: Ukázka práce a možná východiska zastávaná Dr. Salzmann: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/klaran-salzmann-jak-adaptovat-zemedelskou-krajinu-na-klimaticke-zmeny

P.S.S.: Pokud byste nás chtěli finančně podpořit, jsme nově registrování na DARUJME.CZ

Zdroj: https://www.koridord8.cz/jednani-o-vrt-s-politiky/

Kategorie: AktualityVRT