Setkání s Ministerstvem dopravy a Správou železnic

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Dnes jsme se online spojili s Ministerstvem dopravy a Správou železnic. Jednání se zúčastnila

náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková,

ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy Ing. Luděk Sosna, Ph.D,

ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy Ing. Josef Kubovský,

náměstek generálního ředitele Správy železnic Ing. Mojmír Nejezchleb,

ředitel odboru přípravy VRT Správy železnic Ing. Martin Švehlík.

Během jednání byl představen námi zaslaný dopis k výstavbě VRT. Současně bylo prezentováno výrazné překračování hlukových limitů kolem dálnice D8, které bylo podloženo sadou dat z konkrétních měření od roku 2012 na území více než 10 samospráv. Představili jsme naši vizi přístupu k zájmovému území prostřednictvím realizace komplexního přístupu v podobě krajinného plánu, který by souhrnným způsobem definoval negativa a možná východiska v podobě odpovídajících kompenzačních opatření. Je totiž nezbytné, aby průchod vysokorychlostní trati tímto strukturálně zasaženým územím byl realizován co nejšetrnějším možným způsobem.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/setkani-s-ministerstvem-dopravy-a-spravou-zeleznic/

Kategorie: AktualityVRT