Zahájeno zjišťovací řízení EIA k rozšíření aditivačních nádrží v Unipetrolu

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Bylo zahájeno řízení Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou – Orlen Unipetrol. Dokumentace k Posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA OV1247 popisuje rozšíření dvou nádrží u kruhového objezdu ve Veltrusech.

Kdokoliv může podat připomínky do 12. 8. 2021.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/zahajeno-zjistovaci-rizeni-eia-k-rozsireni-aditivacnich-nadrzi-v-unipetrolu/