Zahájeno vodoprávní řízení pro obchvat Kralup n. V.

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Bylo zahájeno pokračování stavebního vodoprávního řízení, které vede MěÚ Roudnice nad Labem, kvůli schválené námitce podjatosti MěÚ Kralupy n. V. na vodovodní řady, retenční nádrže, úpravy meliorací a dešťovkou kanalizaci.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/zahajeno-vodopravni-rizeni-pro-obchvat-kralup-n-v/