Destrukce zákona o ochraně přírody a krajiny již částečně proběhla

Publikoval(a) stopvrt dne

Zdroj: ekolist.cz

Jitka Jelínková: Destrukce zákona o ochraně přírody a krajiny již částečně proběhla.

Zcela se shoduji s názorem Petra Svobody, který v příspěvku Zastavějí všechno kolem vás (9. 5. 2021) napsal, že návrh nového stavebního zákona „představuje největší nebezpečí pro českou krajinu za posledních 40 let“. Každý, kdo je jen trochu znalý reality české veřejné správy, nemá nejmenší pochybnosti, jak odborně a vyváženě (a navíc velmi rychle, protože všechno je tak jednoduché!) budou stavební úřady, které pohltí kompetence orgánů ochrany přírody (zemědělského půdního fondu … aj.), rozhodovat o střetech stavebních záměrů s těmito veřejnými zájmy. A Ministerstvo životního prostředí, ač podle kompetenčního zákona zůstává ústředním orgánem ochrany přírody a krajiny i zemědělského půdního fondu, nebude v naprosté většině případů mít „právní páky“, jak do posuzování těchto kolizí zasáhnout – s čímž paradoxně samo souhlasilo….

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jitkan-jelinkova-destrukce-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-jiz-castecne-probehla

The post Destrukce zákona o ochraně přírody a krajiny již částečně proběhla appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2021/05/21/destrukce-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-jiz-castecne-probehla/

Kategorie: Příroda