HS2 – Vláda Spojeného království odmítá budoucí záruky.

Publikoval(a) vrtwtf dne

Premiér Sunak a kancléř Hunt diskutují o zrušení druhé fáze projektu uprostřed spirály nákladů.

Britský projekt vysokorychlostní železnice HS2 lze přirovnat k českému projektu VRT. Důvody, proč jsou současné předpokládané náklady VRT třikrát nižší než náklady HS2, je skutečnost, že projekt VRT je teprve v počáteční fázi a trpí optimistickou tendencí[1]https://vrt.wtf/2022/05/17/zvyseni-optimisticke-tendence-u-hodnoceni-zeleznicni-dopravy/, pastí utopených nákladů a že britský projekt klade větší důraz na ochranu životního prostředí. Původně měly oba projekty podobnou délku trati, ale projekt HS2 byl z důvodu finančních omezení a problémů s proveditelností zkrácen. Za zmínku stojí podstatně větší počet obyvatel Spojeného království, přibližně desetkrát větší než počet obyvatel České republiky, což poukazuje na rozdílný rozsah jejich úsilí v oblasti dopravní infrastruktury. To znamená, že kapitálové náklady a dotace na každodenní provoz budou pro Čechy řádově vyšší v přepočtu na obyvatele.

úspěšná realizace projektu (HS2) se zdá být nedosažitelná

UK Infrastructure and Projects Authority

Jakékoli tvrzení, že český projekt VRT je určen pro mezinárodní dopravu a že cestující budou pocházet z této dopravy, je nepravdivé, vzhledem k tomu, že přeshraniční rychlodrážní doprava představuje 0,7 % veškeré hromadné přeshraniční dopravy v evropském kontextu[2]https://vrt.wtf/en/2023/08/18/hsr-and-the-czech-republic/.

Britská vláda odmítla zajistit budoucnost železniční trati HS2 spojující Birmingham a Manchester s odvoláním na obavy z rostoucích nákladů a zpoždění projektu. Mluvčí Downing Street namísto garance projektu zdůraznil potřebu vyvážit zájmy cestujících a daňových poplatníků. Premiér Rishi Sunak a kancléř Jeremy Hunt o projektu HS2 jednali, ale o jeho osudu panuje nejistota. Pan Sunak nechce slíbit spojení HS2 z Londýna do Manchesteru [3]https://www.standard.co.uk/news/politics/hs2-manchester-london-link-rishi-sunak-speech-euston-b1108417.html. Pan Hunt tvrdí, že náklady na výstavbu HS2 se “zcela vymkly kontrole”[4]https://www.thetimes.co.uk/article/hs2-jeremy-hunt-cost-delays-wqz7b7lb8.

Rozhovory se točily kolem možnosti vyřazení úseku z Birminghamu do Manchesteru, aby se ušetřilo 34 miliard liber, přestože do druhé etapy již bylo investováno 2,3 miliardy liber. Tento krok narazil na odpor starostů, vedoucích představitelů a poslanců toryů ze severu, kteří se obávají, že by stranu mohl stát hlasy v parlamentních volbách.

Vláda Spojeného království potřebuje vytvořit ekonomickou rezervu a realita nákladů na projekt HS2 se začíná projevovat[5]https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/hs2-manchester-costs-rishi-sunak-jeremy-hunt-b2411191.html.

Diskuse o budoucnosti projektu získala na síle poté, co unikl dokument s podrobnými informacemi o nákladech na severní část projektu.

HS2 byla údajně součástí vládního programu “vyrovnávání”, který má řešit regionální ekonomické rozdíly, ale není jisté, jak k tomu dojde.  Rostoucí náklady navíc vedly ke zpoždění a překročení rozpočtu, který značně překročil původní rozpočet ve výši 33 miliard liber stanovený před deseti lety. Původně se plánovalo spojení Londýna s Birminghamem a následné rozdělení na dvě větve do Manchesteru a Leedsu, ale východní část do Leedsu byla před dvěma lety omezena[6]https://www.bbc.com/news/business-66813734.

Úřad pro infrastrukturu a projekty (Infrastructure and Projects Authority) udělil stavbě HS2 pro první dvě fáze z Londýna do Birminghamu a dále do Crewe varovný status “červená”. V systému hodnocení IPA znamená červený stupeň, že “úspěšná realizace projektu se zdá být nedosažitelná”.

Toto hodnocení rovněž zdůrazňuje existenci “závažných problémů s definicí projektu, harmonogramem, rozpočtem, kvalitou a/nebo přínosy, které se v této fázi nezdají být zvládnutelné nebo řešitelné”. Zpráva naznačuje, že projekt může vyžadovat “přehodnocení rozsahu a/nebo celkové životaschopnosti”[7]https://www.bbc.com/news/business-66352286.

Pan Sunak zpochybňuje politické konvence tím, že podporuje poctivou diskusi o nákladech a přínosech politiky. Je přesvědčen, že transparentnost je nezbytná a může vést k přehodnocení a úpravám nákladných a kontroverzních projektů, jako je HS2. Tento závazek k pravdivosti v politice ho odlišuje a jeho cílem je změnit diskurz kolem politik, i když to znamená konfrontaci se zavedeným konsensem a přijetí obtížných rozhodnutí[8]https://www.telegraph.co.uk/news/2023/09/21/sunaks-battle-against-political-fairytales-only-just-begun/.

Zdroj: https://vrt.wtf/2023/09/23/hs2-vlada-spojeneho-kralovstvi-odmita-budouci-zaruky/