VOLBY do Senátu PČR

Publikoval(a) stopvrt dne

VRTáci a jejich příznivci jdou po roce opět volit. Budeme vybírat nového senátora do senátorského obvodu č. 40 – Kutná Hora. Plánovaná novostavba VRT vede téměř středem a přes celý tento obvod. Máme 4 kandidáty do Senátu PČR –

  • Současný senátor Ing. Jaromír Strnad (ČSSD, ANO)
  • Zastupitelka města Kutná Hora Ing. Kateřina Daczická, MBA (ODS)
  • Mgr. Jiří Strachota, Csc (Svobodní)

Všem výšše jmenovaným jsme položili jednoduché otázky spojené s problematikou přípravy vysokorychlostní trati. S jejich laskavým svolením zveřejňujeme jejich odpovědi.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD, ANO)

1. Podporujete výstavbu vysokorychlostních tratí tak, jak je v současnosti plánovaná a prezentovaná ve Vašem budoucím senátorském obvodu?

Osobně bych byl nejraději, kdyby příprava výstavby vysokorychlostní trati tak, jak je plánovaná v našem regionu, byla ukončena – tedy nepodporuji.

2. Jaký přínos, dle Vašeho názoru, může mít vysokorychlostní trať pro náš region?

Pro náš region vysokorychlostní trať nebude žádným přínosem.

3. Je výstavba nové vysokorychlostní trati, dle Vašeho názoru, v současné ekonomické, politické a ekologické situaci pro ČR prioritou?

V současné době výstavba vysokorychlostní trati zcela určitě není v ČR prioritou.

Ing. Kateřina Daczická, MBA (ODS)

1. Podporujete výstavbu vysokorychlostní tati, tak jak je v současnosti plánovaná a prezentovaná ve
Vašem budoucím senátorském obvodu?

Jako ekonom zvažuji několik faktorů, na základě, kterých se rozhoduji o tom, zda pro mě daný projekt má nebo nemá smysl. Těmito faktory jsou výše vynaložených prostředků, dále stránka příjmová, dopad do životního prostředí a potřebnost pro naše občany, či celou společnost. Modernizace je jistě nutností, jinak bychom do dnešní doby jezdili na koních, ale vše má své hranice a nesmí to být na úkor dalších faktorů. Projekt vysokorychlostní trati tak, jak je nyní prezentován má mnoho otazníků a nezodpovězených otázek. Otázka pro mě je, proč se spíše nezmodernizují současné železnice, nepořídí se nový mobiliář železnic, neomezí se výluky na tratích, kterých je v posledních měsících obrovské množství atd…

Proto po zvážení všech dostupných informací týkající se vysokorychlostní trati nemohu v současné
době tento projekt podpořit.

2. Jaký přínos, dle Vašeho názoru, může mít vysokorychlostní trať pro náš region?

Tak, jak je nyní prezentován, se domnívám, že minimální.

3. Je výstavba nové vysokorychlostní trati, dle Vašeho názoru, v současné ekonomické, politické a
ekologické situaci pro ČR prioritou?

Při jakémkoliv projektu je nutné, vždy, nejdříve zvažovat o jeho potřebnosti a dopadu vynaložených finančních prostředků do naší ekonomiky, bez ohledu, v jaké situaci se zrovna ČR nachází. Zejména v současné době, kdy se potýkáme s energetickou krizí a zvyšováním cen napříč všemi odvětvími, je nutností posuzovat každou novou výstavbu, obzvlášť pokud se jedná o investici v takové míře. Domnívám se, že v současné době má naše země jiné potřeby, kam by měly být finanční prostředky alokovány.

Mgr. Jiří Strachota, Csc (Svobodní)

1. Podporujete výstavbu vysokorychlostní trati, tak jak je v současnosti plánovaná a prezentovaná ve Vašem budoucím senátorském obvodu?

Rozhodně nepodporuji, je to megalomanský záměr ostrova rychlosti 350 km/h od Litoměřic do Břeclavi vyhrazeného pro osobní dopravu. Sousední Německo a Rakousko budou připojeny tratěmi do 200 km/h se smíšenou dopravou. Spotřeba elektrické energie proti poloviční rychlosti je čtyřnásobná a výkon (elektráren) musí být osminásobný.

2. Jaký přínos, dle Vašeho názoru, může mít vysokorychlostní trať pro náš region?

Každá událost má svůj přínos, i když je zcela nežádoucí. (Když Vás někdo usmrtí, už nemusíte platit daně, ani peníze nepotřebujete.) V našem případě můžeme za přínos považovat, že i nedostavěná trať může být v kterémkoliv místě použita pro vybudování standardního dopravního letiště díky „francouzskému“ minimálnímu poloměru oblouku 7 km.

3. Je výstavba nové vysokorychlostní trati, dle Vašeho názoru, v současné ekonomické, politické a ekologické situaci pro ČR prioritou?

Ekonomicky: pro mne je prioritou prosperita ČR, naší vlasti, která už teď neměla peníze na celý loňský státní rozpočet ani na kus předloňského. Ministerstvo dopravy v Programu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR z roku 2016 uvádí dva dostatečné důvody, proč je ekonomicky žádoucí variantou modernizace našich konvenčních tratí na rychlost do 200 km/h: „nižší finanční nároky“ a „rychlejší realizovatelnost jednotlivých projektů ve srovnání s novostavbami vysokorychlostních tratí s výrazně větším stavebním rozsahem“. Finanční nároky byly v roce 2016 uvedeny jako poloviční a od té doby se řada projektů modernizace už uskutečnila. Naproti tomu „Potřeba zkrácení jízdních dob, jako kvalitativní parametr vedoucí k výstavbě VRT“ je pouhé dogma bez důkazu. Ve studii proveditelnosti „našeho“ úseku Praha – Brno uvedené Silné stránky a Příležitosti by byly k smíchu, kdyby se na pouhé přípravy už nyní nevydávala půlmiliarda a napřesrok miliarda korun ze státního rozpočtu.

Politicky: Pokud opravdu chceme šetřit energii, nemůže být prioritou její čtyřnásobná spotřeba. Pokud opravdu chceme zavírat elektrárny, které zajišťují základní podmínku pro funkci elektrické soustavy (v každém okamžiku rovnost výkonu vyrobeného výkonu spotřebovanému), pak nemůže být prioritou jejich osminásobné zatížení. Nebo mají vysokorychlostní vlaky jezdit na oddělené elektrické síti zásobené fotovoltaikou a větrem? Myslím, že nemáme opakovat vlastní chybu mediálně zajímavé změny legislativy, kterou byla přímá volba prezidenta vražená do dříve celistvé ústavy. Žádné zákonné rozhodnutí dosud parlament nepřijal, jen daňový poplatník vydává peníze na přípravy a média vytěžují téma rychlé železnice, když nemají lepší „události“. Pokud budu zvolen senátorem, udělám vše pro posílení úcty k přírodním zákonům, tedy i zastavení stávajícího záměru výstavby.

Ekologicky: Naše hymna je netypická – žádný pochod ani bojová výzva – opěvuje krásu naší země. Lidé si ji vybrali, protože tak cítili už dávno. Proč by mělo být prioritou si krajinu rozříznout kvůli 50 minutám úspory cesty z Prahy do Brna za cenu téměř dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany? (Zvlášť když to musí být na dluh, který musíme zaplatit nebo zkrachovat.)

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2022/08/28/volby-do-senatu-pcr/

Kategorie: Trasy