Předání Petice „STOP VRT“ v Senátu PČR

Publikoval(a) stopvrt dne

V pondělí, dne 25.4. 2022, předsedkyně petičního výboru p. Kateřina Klečáková a p. Jaroslav Lukeš navštívili Senát PČR, aby předali podpisy Vás všech občanů, kteří jste se podepsali pod petici STOP VRT.

Pod petici se podepsalo 8 454 občanů ČR. Petiční archy vážily 7 kg a tak doufáme, že podpisy občanů budou mít v Senátu PČR dostatečnou váhu.

Petici převzala tajemnice Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice p. Jirků. P. Jirků zároveň přislíbila, že obsah petice bude zařazen jako bod jednání příslušného výboru Senátu PČR. Na jednání výboru budou moci přijít 3 občané, kteří budou senátorům vysvětlovat poslání a smysl naší petice. Datum jednání zašle.

Nadále usilujeme o veřejné slyšení v Senátu PČR. K tomu však potřebujeme 10 000 fyzických podpisů. Proto prosíme o šíření myšlenek petice a sběr dalších podpisů od občanů.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2022/05/01/predani-petice-stop-vrt-v-senatu-pcr/