Informace o stavu přípravy Rychlých spojení (VRT) k 31. 3. 2022

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Celkem 4,3 miliardy korun jsou odhadované náklady na projektovou přípravu vysokorychlostních tratí (VRT) do roku 2026. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy o průběhu přípravy takzvaných Rychlých spojení níže.

Vedle identifikace klíčového problému pro realizaci VRT PODŘIPSKO (koordinovaná spolupráce samospráv sdružených v Koridoru D8) se v materiálu otevírá i téma kompenzací za to, že přes území budou jezdit rychlovlaky:

5. Financování  a v ní podkapitola:  Financování kompenzačních opatření
Pro zdárné dokončení přípravných procesů je třeba stanovit základní rámec, ve kterém je možné navrhovat kompenzační opatření a vyvolané investice. Projednatelnost záměru v regionech je často závislá na kvalitním návrhu úprav okolí trati s respektováním požadavků ochrany životního prostředí. To vyžaduje pečlivě připravené návrhy protihlukových opatření, zachování migračních tras, omezení negativního vlivu na krajinu či minimalizaci fragmentace území. Na některých místech bude také nutné navrhovat a realizovat komplexní úpravy protihlukových opatření ke zmírnění synergických vlivů, zejména společného vlivu VRT na existující dálnice či jiné komunikace. Výše uvedené zvyšuje finanční náročnost záměru nad úroveň, kterou by vyžadovala výstavba trati čistě dle požadavků železničního provozu. Tímto tématem a kompetencemi investora ve vztahu k majetkoprávní přípravě se bude nutné zabývat v roce 2022.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/informace-o-stavu-pripravy-rychlych-spojeni-vrt-k-31-3-2022/

Kategorie: AktualityVRT