Ověřování zadání Krajinného plánu – začátek participací

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Předkládáme koncept zadání Krajinného plánu VRT Podřipsko, který ve spolupráci s námi vytvořil multidisciplinární tým pod vedením Ing. Kláry Salzmann, Ph.D a doc. Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D. (oba z FA ČVUT)

Od počátku února 2022 mapuje náš dodavatel Participation Factory, s.r.o. názory vedení samospráv sdružených v SOS Koridor D8 k výstavbě VRT a dalším problémům našeho území (dálnice D8, logistické haly, průmyslová zemědělská krajina atd.)

Tento materiál bude jako sloužit jako podklad:

  • pro další koordinované jednání se státními institucemi, investorem a jinými partnery
  • upřesňování konceptu zadání Krajinného plánu ze strany vedení samospráv 

Chcete se také do procesu aktivně zapojit?

Během 3-6/2022 proběhnou ve městech a obcích setkání s občany – o plánovaném termínu projednávání budete v dostatečném předstihu informováni.

Více o participacích

Zdroj: https://www.koridord8.cz/overovani-zadani-krajinneho-planu-zacatek-participaci/

Kategorie: AktualityVRT