VRT v ČR budou součástí hlavní sítě TEN-T

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Evropská komise zveřejnila 14. prosince 2021 návrh revize nařízení TEN-T , který zohledňuje cíle Evropské dopravní politiky, Strategie chytré a udržitelné mobility a Green Deal.

Do hlavní sítě TEN-T bude patřit celá část vysokorychlostní dráhy Via Vindobona z Berlína přes Prahu do Vídně (celá trasa nové VRT v ČR)

Tyto úseky jsou s maximální prioritou financování a dokončení do roku 2030 (s možnou výjimkou VRT Středohorský tunel):

VRT Krušnohorský tunel je jako přeshraniční úsek VRT připravován společně s německým partnerem Správy železnic, společností DB Netz AG. https://www.spravazeleznic.cz/vrt/krusnohorsky-tunel

zdroj: https://www.spravazeleznic.cz/-/vysokorychlostni-trate-v-ceske-republice-budou-soucasti-hlavni-site-ten-t

Zdroj: https://www.koridord8.cz/vrt-v-cr-budou-soucasti-hlavni-site-ten-t/

Kategorie: AktualityVRT