Výjezdní zasedání dopravního podvýboru Senátu ČR k VRT Podřipsko

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Dne 29.11.2021 senátoři spolu se zástupci Správy Železnic a Koridoru D8 absolvovali místní šetření v předem vybraných lokalitách na trase VRT Podřipsko:

obec Panenské Břežany– vhodný zástupce pro část VRT Podřipsko ležící ve Středočeském kraji – v katastru leží současně i dálnice D8, kde jsou již minimálně od roku 2017 překračovány hlukové limity (ŘSD naměřilo 61 dB, limit je 50 dB) – toto je pro celou oblast VRT Podřipska typické – po celém úseku se nachází přes 10 samospráv, kde jsou překračovány hlukové limity ze současného liniového zdroje – dálnice D8 – proto je postoj samospráv logický – před realizací dalšího zdroje hluku (VRT) je třeba vyřešit nadlimitní hluk ze současného, tj. z dálnice D8

obec Mnetěš – vhodný zástupce pro část VRT Podřipsko ležící v Ústeckém kraji – vícero obcí se nachází v ochranném pásmu NKP Hory Říp, kde z pohledu památkové ochrany nemá být žádný liniový zdroj umístěn – bohužel se zde již postavila dálnice D8 a proto je zde VRT Podřipsko také dosti problematicky navrhována (výškové umístění).  Obec Mnetěš celá leží v ochranném pásmu NKP Hory Říp a samotná hora Říp se nachází v jejím katastru. Dálnice D8 je celým ochranným pásmem vedena velmi bezohledně – většinově na vysokých náspech a bez jakékoliv protihlukové ochrany.

(nad rámec výše popsaných míst se z důvodu velkého zájmu senátorů o celou problematiku uskutečnila ještě místní šetření v Nové Vsi, Ledčicích a Vražkově)

Dále následovalo více než dvouhodinové setkáni senátorů s některými starosty obcí Sdružení obcí a spolků Koridoru D8 na OÚ v Mnetěši.

Přizváni byli dále:      

Ministerstvo dopravy

Lenka Hlubučková, náměstkyně ministra

Luděk Sosna, ředitel odboru strategie

Ministerstvo životního prostředí

Vladimír Dolejský, náměstek ministra pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Správa železnic

Martin Švehlík, ředitel Odboru přípravy VRT

Ředitelství silnic a dálnic

Tomáš Gross, ředitel Závodu Praha

Radek Kropelnický, úsek výstavby

Krajský úřad Středočeského kraje

Petr Matura, vedoucí odboru veřejné mobility

Krajský úřad Ústeckého kraje      

Jarmila Jandová, odbor životního prostředí 

Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Hana Bergmannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Děkujeme všech hostům za konstruktivní debatu a starostovi obce Mnetěš panu Satranovi za vřelé přijetí.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/vyjezdni-zasedani-dopravniho-podvyboru-senatu-cr-k-vrt-podripsko/

Kategorie: AktualityVRT