Vyjádření Rady Středočeského kraje ke skladovému areálu EUROFROST

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Rada Středočeského kraje nesouhlasí se záměrem „Skladový areál EUROFROST CB – Postřižín“. Ovšem toto vyjádření je pouze jedno z mnoha vyjádření k dokumentaci EIA od obcí, dotčených úřadů, spolků a veřejnosti. Konečné rozhodnutí je ale na úřednících Krajského úřadu. Přijďte proto ve středu 25. 8. 2021 od 16.00 hod. do sálu hostince v Úžici na veřejné projednání záměru. Nejdříve bude prezentován samotný záměr a následně můžete předkládat všechny své připomínky a dotazy, které by měly být zodpovězeny. Z výsledků veřejného projednání a přijatých připomínek zpracuje posudkář stanovisko, které doporučí dokumentaci ke schválení, vrácení nebo zamítnutí. Podle toho vydá Krajský úřad svoje rozhodnutí k vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Zdroj: https://www.koridord8.cz/vyjadreni-rady-stredoceskeho-kraje-ke-skladovemu-arealu-eurofrost/