27 mil Kč za komunikační agenturu (PR). 0 Kč za transparentnost.

Publikoval(a) stopvrt dne

SŽ hledají odbornou pomoc, aby mohli veřejnosti sdělit “pravdu”.

Místo aby plně a upřímně zveřejnily číselnou analýzu, která podporuje ekonomickou výhodnost stavby VRT, se SŽ rozhodla použít 27 mil Kč z našich peněz, a najmula PR agenturu, která nám má prodat neprodejné. Tato částka je něco navíc k již tak existujícímu PR oddělení a celkovému rozpočtu[1]https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_10321.html.

VRTáci z.s. požadují plné zveřejnění dat, která podporují ekonomickou výhodnost stavby VRT, na základě kterých se SŽ rozhoduje. Tato data by měla být plně veřejně přístupná a nezávisle posouzena odbornou veřejností.

Odkud tito lidé přicházejí?

  • SŽ již zveřejnili “studii proveditelnosti ” na svých webových stránkách [2]https://www.spravazeleznic.cz/vrt/studie-proveditelnosti. Co však chybí, je přesná metodologie, podle které byly tyto studie vytvořeny. Žádáme tedy SZ o všechny údaje a všechny použité zdroje a všechny průzkumy, ze kterých byly údaje odvozeny. Použité zdroje musí zahrnovat zadání každé studie. Například, chceme přesně vědět jak se dospělo k předpokládanému počtu cestujících, jak se dospělo ke “konverzi“ počtu cestujících z aut do vlaků VRT a to samé pro “indukovaný“ počet cestujících – to jsou ti, kteří by normálně necestovali, kdyby nebylo VRT. Chceme vědět jaké průzkumy byly provedeny, jak byly vzorky vybrány a jak byla výsledná data interpretována.
  • Projekt výstavby VRT je jedním z největších a nejdražších projektů v české historii. Odhaduje se, že devět z každých deseti takových projektů na celém světě překročí rozpočet[3]https://www.researchgate.net/publication/301852773_Megaprojects_and_Risk_An_Anatomy_of_Ambition. Pro tyto projekty se používá nezdravý vzorec pro schvalování pomocí podhodnocených nákladů, nadhodnocených výnosů, podhodnocených dopadů na životní prostředí a nadhodnoceného ekonomického rozvoje. Výsledkem jsou projekty, které jsou extrémně riskantní, ale tato rizika jsou dobře schovaná před poslanci, daňovými poplatníky a investory.
  • U projektu tohoto rozsahu je povinné předpovídání „outside in“ pomocí referenčního případu. SŽ musí sdělit veřejnosti jak to provedla, včetně všech podrobností. (Standardní způsob, jak předejít zkreslení optimismu, kterému mohou propagátoři podobných projektů podlehnout, je prognóza pomocí referenčních případů. Tuto metodu vyvinuli ekonomové Kahneman, Tversky a rozvinuli prof. Flyvbjerg et al.) [4]https://www.tii.ie/tii-library/policies/TII%20General%20Publications/RCF-Guidelines-for-National-Road-Projects.pdf str 1-8

„stát nemá jiný zdroj peněz než peníze, které si lidé vydělávají sami … Neexistují žádné veřejné peníze; existují pouze peníze daňových poplatníků.“

Margaret Thatcher

Výše uvedené představuje fakt, že materiál a dílo je financované z veřejných prostředků, bez ohledu na to, zda společnost SŽ působí jako hlavní dodavatel, nebo deleguje záležitosti na subdodavatele. Vše je zaplaceno z veřejné peněženky. Z praktického hlediska je jedno, zda SŽ tyto informace oficiálně odsouhlasila, či ne. Jakmile se totiž tyto informace dostanou do veřejného prostoru, působí na čtenáře jako 100% pravdivé. 

Daňový poplatník má právo nahlédnout do těchto materiálů a SŽ jsou povinny je předložit. Veřejnosti musí být dána příležitost prozkoumat životaschopnost projektu, za který bude povinen platit.

V soukromém sektoru je prodávání investičních produktů na základě lži trestné. To samé platí, je-li investorovi záměrně zkreslen rizikový profil investice.

Čísla na titulních strankách, která zveřejnila SŽ překonávají jakákoliv jiná, dosažená na ostatních VRT ve světě, pokud vezmete v potaz populaci a geografii naší země [5]https://www.vrtaci.cz/2021/04/12/vice-nez-130-tis-cestujicich-za-den-sprava-zeleznic/.

“Vysokorychlostní železniční trať může mít stejnou přepravní kapacitu jako dvě nové dálnice..”

Při prezentaci projektu VRT tato čísla vytváří iluzi pozitivní ekonomické výhodnosti celého projektu, avšak těmto číslům je těžko věřit.

Například ve Velké Británii, kde se momentálně staví nejdražší VRT již nyní National Audit Office považuje obchodní studii HS2 (High Speed 2) za nízkou. Přitom nesmíme opomenout významnou obydlenost v klíčových stanicích a vysokou pravděpodobnost vytvořené poptávky. Počet obyvatel žijících ve Velké Británii je 6 krát větší než počet obyvatel celé ČR a rychle vzrůstá, 10% nárust za posledních 20 let. Naopak za posledních 100 let česká populace zůstala většinou statická a předpověď nenaznačuje žádné velké změny.

Pokud můžeme věřit poradcům Asociace pro Rozvoj Infrastruktury (ARI), pak český VRT je srovnatelný s propojením  měst dalšími dvěmi, plně vytíženými dálnicemi. Zamysleme se. Dvě další tříproudé dálnice mezi Brnem a Prahou. 12 přidaných pruhů dopravy. Prof. McNaughton[6]https://www.gov.uk/government/people/andrew-mcnaughton: “Vysokorychlostní železniční trať může mít stejnou přepravní kapacitu jako dvě nové dálnice. Takže aby ta investice byla efektivní, musíme spojit místa se silnými toky lidí, jinak budeme pouze velkou rychlostí převážet čistý vzduch a to je poměrně drahá záležitost.[7]https://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2019/08/ARI-interview-s-prof-McNaughtonem-161207.pdf str 2

Odkud tito lidé přicházejí?

Obrázky mluví za všechno: cesta britského HS2

Britský HS2 je navrhnutý tak, aby účinně propojil důležitá města od sebe vzdálená na 1 hodinu cesty. Trasu na obrázku níže můžete odvodit z osvětlení měst. Avšak jen stěží na obrázku uvidíte Českou Republiku, a stejně stěží uvidíte dokumenty podporující ekonomickou výhodnost projektu VRT – a to dokonce i za denního světla.

2002 Evropský satelitní pohled
2016 Evropský satelitní pohled
UPDATING THE EVIDENCE BEHIND THE OPTIMISM BIAS UPLIFTS FOR TRANSPORT APPRAISALS (gov.uk) str 8 [8]https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/983759/updating-the-evidence-behind-the-optimism-bias-uplifts-for-transport-appraisals.pdf str 8

Výše uvedená tabulka navrhuje, že původní náklady na stavbu a původně  plánované datum dokončení stavby HS2 budou překročeny ve výši 19% až 60% a očekávané výhody (počet cestujících) budou nižší než se předpokládalo o 30% až 64%. Aktuální výkon britského programu výstavby HS2 již nyní zapadá do této předpovědi.
(Výhody jsou měřeny počtem cestujících po železnici (str 13)).

Shrnutí. Domníváme se, že na místo najmutí PR agentury by SŽ měla raději poskytnout k veřejnému prozkoumání všechny jejich numerické analýzy, včetně zdrojů a referencí.

SŽ nezveřejní tyto informace pouze proto, protože je něco špatně nebo prostě neexistují. Jestliže toto je ten pravý důvod, pak celý projekt je pouze šaráda, “cvičení” poradců a developerů jak podvést plátce daní.

VRTáci mají podezření, že tato data neexistují. Bez jasně podložené ekonomické výhodnosti se musí tento projekt zastavit.

The post 27 mil Kč za komunikační agenturu (PR). 0 Kč za transparentnost. appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2021/08/02/27-mil-kc-za-komunikacni-agenturu-pr-0-kc-za-transparentnost/

Kategorie: Ekonomika