Zahájeno územní řízení pro III. etapu přeložky D7 – D8

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Bylo vydáno Oznámení o zahájení územního řízení pro část aglomeračního okruhu „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa„, úsek od Vltavy z Kralup nad Vltavou po pod exit 9 km dálnice D8.

Účastníci řízení se mohou přihlásit do řízení a podat připomínky do 22. 7. 2021.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/zahajeno-uzemni-rizeni-pro-iii-etapu-prelozky-d7-d8/